May 31, 2012

దేవునికి దేవికి తెప్పల కోనెటమ్మ -- అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు


Download  (GBK garu)
దేవునికి దేవికి తెప్పల కోనెటమ్మ 
వేవేల మొక్కులు లోకపావని నీకమ్మా  ||

ధర్మార్థకామ మోక్షతతులు నీ సోపానాలు
ఆర్మిలి నాలుగువేదాలదే నీ దరులు  |
నిర్మలపు నీ జలము నిండు సప్తసాగరాలు 
కూర్మము నీ లోతు వోకోనేరమ్మా  ||

తగిని గంగాది తీర్థమ్ములు నీకడళ్ళు 
జగతి దేవతలు నీజల జంతులు |
గగనపు బుణ్యలోకాలు నీదరిమేడలు 
మొగినీచుట్టు మాకులు మునులోయమ్మా  ||


వైకుంఠ నగరము వాకిలే నీ యాకారము 
చేకొను పుణ్యములే నీ జీవభారము  |
యేకడను శ్రీవేంకటెశుడే నీవునికి 
దీకొని నీ తీర్థమాడితిమి కావమమ్మా ||

May 27, 2012

Google + మరియూ Gmail చాటింగ్ emotions మీకు తెలుసా ? (Hidden G+ and Gmail Chating Emotions)

Google + లోనూ... G Talk లోనూ చాటింగ్ చేసేటప్పుడు  మనకు తెలియని కొన్ని Hidden Emotions ఉంటాయి.. వాటిని వాడుకోవాలంటే .. ఇదిగోండి. ఇవి వాడండి... చాటింగ్ చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఇవి వాడారు అనుకోండి.. మీ ఫ్రెండ్స్ ఆశ్చర్యపోతారు కదా.. కొత్తరకం smileys చూసి..

May 26, 2012

సముద్రం లోపల వెదకండి.. గూగుల్ తో   గూగుల్  చైనా వారికోసం ఇలా  సముద్రంలో కదులుతూ  ఉన్నట్లు ఎఫెక్టుతో ఇమేజెస్ వెదికే సదుపాయం కల్పించింది.. మీకూ కావాలంటే ట్రై చెయ్యండి..  

May 25, 2012

స్నేహమంటే


నీ కళ్ళలో కన్నీరులా జారి..
మనసులో భావంగా మారి...
నీ ఊపిరిలో శ్వాసగా చేరి..
ప్రాణం ఉన్నంత వరకూ స్నేహితునిగా ఉంటా నేస్తమా.....

May 19, 2012

ఏదైనా సైట్ లో Mobile Number ఇవ్వడం ఇష్టం లేదా? ఇలా తప్పించుకోండి (Bypass All SMS Verifications)
    ఈ మధ్య చాలా సైట్లలో రిజిష్టర్ చేసుకొనేటప్పుడు మన మెబైల్ నెంబరు అడగడం.. ఆ నెంబరుకు  మెసేజ్ పంపి అందులో ఉన్న నెంబరును verify చెయ్యమని అడుగుతున్నాయి....  మామూలుగా మనం  మన అవసరం కొద్దీ వాడుకొనే G mail, YouTube, Facebook వంటి సైట్లలో మన నెంబరు ఇస్తే ఉపయోగం ఉంది . (ఈ ట్రిక్ వాటికైనా వాడుకోవచ్చు అనుకోండి).. కానీ వాటిలో ఇలా తప్పుగా  చేస్తే మనకే కొంత నష్టం.

   అలా కాకుండా  ఒక చిన్న గేమ్ ఆడుకోవడానికి, లేదా ఒక చిన్న ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికో కుడా  సై ట్ లో రిజిష్టర్ అవ్వాలనుకోండి. దానికి కూడా మెబైల్ నెంబరు ఇవ్వాల్సి వస్తే ఎలా ఉంటుంది.. మీరే చెప్పండి..ఇక అప్పటి  పిచ్చి పిచ్చి మెసేజ్ లు, DND లో Registration ఇవన్నీ అవసరమా ?.  అలా ఎక్కడైనా మెబైల్ నెంబరు ఇవ్వడం ఇష్టం లేకపోతే  ఇలా చెయ్యండి.

నిజమైన బార్బీ బొమ్మని (అమ్మాయిని) ఎప్పుడైనా చూసారా ?

   ఈమె పేరు  KOTAKOTI. వయసు 16 అంట. చూసారా... నిజమైన బార్బీ బొమ్మలానే ఉంది కదూ.....ఈ మధ్య ఇంటర్నెట్ లో బాగా ఫేమస్ అయ్యింది లేండి..

ఎంత భాగ్యవంతుడవో ఈకె నీకు దేవులాయ -- అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు


Download (G. Balakrishna Prasad )

 
ఎంత భాగ్యవంతుడవో ఈకె నీకు దేవులాయ
వింతలుగా నీకు గానే వెదకి తెచ్చితిని ||

అలివేణి జవరాలు అన్నిటాను చక్కనిది
చిలుక పలుకులదీ చెలియ  |
కలిగె నీకు కన్నుల కలికి ఈకె యొక్కతె 
అలరి ఇట్టె పెండ్లి యాడుదువు రావయ్యా  ||

ఇందుముఖి కంబుకంటి ఇన్నిటా అందమైనది 
చందన గంధి యీ సకియ |
పొందుగా దొరికె నీకు పువ్వు బోణి యొక్కతె
అంది ఈకె నిట్టె పెండ్లియాడుదువు రావయ్యా  ||

జక్కవ చన్నుల లేమ చక్కెర బొమ్మ బిత్తరి
చొక్కపు సింగారాల దీ సుదతి  |
దక్కె శ్రీ వేంకటేశ యీ తరుణి నీకు నొకతె
అక్కరతో ఇట్టే పెండ్లియాడుదువు రావయ్యా ||May 18, 2012

MS Word లో Drop Cap ఆప్షన్ ఎలా వాడాలో తెలుసా ?Drop Cap అంటే  మన మ్యాటర్ లో  మెదటి అక్షరం పెద్దగా ఉంటుంది కదా అది....

కడునడుసు చొరనేల కాళ్ళు కడుగనేల -- అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు


volume -1 Page-168
కీర్తన - 251
రాగం - ముఖారి

Download

బురదలో కాలు పెట్టడం ఎందుకు కాళ్ళు కడుక్కోవడం ఎందుకు ?  అంతంలేని ఈ జన్మసాగరాన్ని ఈదడం అసాధ్యం. వేంకటేశ్వరుడు కర్త. అతని సంకల్పమే మనసు.. మనసు మదాన్ని పెంచుతుంది. మదం తాపానికి హేతువు, తాపం దు:ఖాన్ని కలిగిస్తుంది. దీనికి లంపటం కారణం, లపటం వల్ల కోరికలు ఉదయిస్తాయి అవి ఆశలు రేపుతాయి. ఆశలు మమతలకు దారితీస్తాయి మమతలు సకల దురితాలకూ మూలం. ఆత్మేశ్వరుడైన వేంకటేశ్వరుని దీనికి కర్తగా భావించి, సేవించి, జీవన్ముక్తులు కావడమే వివేకం....
కడునడుసు చొరనేల కాళ్ళు కడుగనేల
కడలేని జన్మసాగర మీదనేల
|| దురితంబులనెల్లతొడవు మమకారంబులు
అరిదిమమతలకు దొడ వడియాసలు |
గురుతయిన ఆసలకు గోరికలు జీవనము
పరగ నిన్నిటికి లంపటమె కారణము
||


తుదలేని లంపటము దుఃఖహేతువు దుఃఖ 
 ముదుటయినతాపమున కుండగ చోటు |
పదిలమగు తాపంబు ప్రాణసంకటములు

ఈ మదము పెంపునకు తనమనసు కారణము ||వెలయు తనమనసునకు వేంకటేశుడు  కర్త
బలిసి ఆతనిదలచుపనికి తాకర్త |
తలకొన్న తలపులివి దైవమానుషముగా
దలచి ఆత్మేశ్వరుని తలపంగ వలదా || 

Lyrics in Englilsh:

kaDunaDuma coranEla kALLu gaDuganEla | kaDalEni janmasAgara mIdanEla ||

duritaMbulanelladoDavu mamakAraMbu- | laridimamatalaku doDa vaDiyAsalu |
gurutayina yAsalaku gOrikalu jIvanamu | paraga ninniTiki laMpaTame kAraNamu ||

tudalEni laMpaTamu duHKahEtuvu duHKa- | muduTayinatApamuna kuMDaga jOTu |
padilamagu tApaMbu prANasaMkaTamu lI- | madamu peMpunaku danamanasu kAraNamu ||

velayu danamanasunaku vEMkaTESuDu garta | balisi yAtanidalacupaniki dAgarta |
talakonna talapulivi daivamAnuShamugA | dalaci yAtmESvaruni dalapaMga valadA || 


May 17, 2012

FaceBook లో అనామకుల నుండి Messages వచ్చి ఇబ్బందిగా ఉందా ?Face Book  లో తెలియని వారైనా మనకు మెసేజ్ చెయ్యడానికి అవకాశం ఉంది.. కానీ తెలియని అనామకులు అందరూ మనకు మెసేజ్ చేస్తూ విసిగిస్తూ ఉంటే ఇలా చెయ్యండి.

నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా.....

.
నా చెలి....
నీవు నాదానవనుకున్నా
నీతోనే నడవాలనుకున్నా
నీ నీడనై నిలవాలనుకున్న
నీవున్నదే నాలోకమనుకున్నా
నీవులేనిదే నేనెందుకనుకున్న
నీవుంటే చాలనుకున్నా
నీకోసమే నా జీవితమనుకున్నా
నీ ఊసులే నా ఊహలనుకున్నా
నీవులేనిదే బతకలేననుకున్నా
నీకడ వరకూ తోడుందాం అనుకున్నా
నీతోనే చావాలనుకున్నా
నీవు విడిచిపేట్టేస్తే నివ్వెరపొయ్యా
నీవెళ్ళిపోతుంటే నిచ్చేష్టుడనై చూసా
నీరాకకై నిరీక్షించా
నీవిక రావని నిరాస చెందా
నీ తలపుల తోనే బ్రతికేస్తున్నా....కానీ
నీ సుఖమే నే కోరుకున్నా...........


మనిషి ఎప్పుడు మారతాడు ? -- నా పిచ్చి ప్రశ్నలు

నా  పిచ్చి ప్రశ్నలు సమాధానాలు.........


తలకు రంగు ఎప్పుడు వెయ్యలని అనిపిస్తుంది ?

జుట్టు నెరిసిన తరువాత 

వస్తువు విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ?
దాన్ని  పోగొట్టుకున్నాక

ట్రిమ్ గా ఉండాలి అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ?
అందమైన అమ్మాయి పరిచయం అయ్యాక

పనిచెయ్యాలని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది ?
ఉద్యోగం వచ్చేదాకా...

నియోజక వర్గం  ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది ?
ఎన్నిక ప్రకటన తరువాత

కోడలుకు స్వేచ్చ ఎప్పుడు వస్తుంది ?
అత్త ఊరు వెళ్ళాక

ప్రేమ విలువ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ?
ప్రేమ దూరం అయ్యాక

ఆదర్శదాంపత్యం అంటే ఏలా ఉంటుంది ?
భార్య స్టవ్ వెలిగిస్తే, భర్త వంట చెయ్యడం
భర్త బట్టలు ఉతికితే, భార్య ఆరేయడం
భర్త ఇల్లు తుడుస్తుంటే, భార్య ఫ్యాన్ స్విచ్ వెయ్యడం..... ఇలా అన్ని పనులు సమానంగా పంచుకోవడం

మనిషి ఎప్పుడు మారతాడు ?
మనిషా.... అది ఎప్పటికీ జరగని పని నాయనా............
(యుగ యుగాలు గడిచినా మనిషి నైజాన్ని మార్చడం ఎవ్వరి వల్లా జరగని పని)

-- గమనిక నేను ఇది తమాషాగా రాసాను....సీరియస్ గా తీసుకోవద్దు..ప్లీజ్....... ఊరకనే నవ్వుకోవడానికి.. సరేనా......

నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి -- అన్నమాచార్య సంకీర్తనలుDownload (G. Bala Krishna Prasad)


నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి |
సురలకు ఆనందమై శుభము లొసగెను ||సందించి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశీ శనివారం
మందు సంధ్యాకాలమున ఔభళేశుడు |
పొందుగా కంభములో పొడమి కడప మీద
కందువ గోళ్ళ చించె కనక కశిపుని ||


నరమృగరూపము నానాహస్తముల
అరిది శంఖచక్రాది ఆయుధాలతో |
గరిమ ప్రహ్లాదుని కాచి రక్షించి నిలిచె
గురుతర బ్రహ్మాండ గుహలోనను ||


కాంచనపు గద్దెమీద గక్కున కొలువైయుండి
మించుగ ఇందిర తొడమీద బెట్టుక  |

అంచె శ్రీవేంకటగిరి ఆదిమ పురుషుండై

వంచనసేయక మంచి వరాలిచ్చీ నిదివో ||


May 16, 2012

ఇలాంటి శుభలేఖ ఎప్పుడైనా చూసారా ?ఇలాంటి శుభలేఖ ఎప్పుడైనా చూశారా?  మాధ్స్ చెప్పేవాళ్ళకు శుభలేఖల పనులు అప్పగిస్తే ఇలాగే ఉంటుంది మరి... ఏం చేస్తాం........ 
నా మెహం నేనెక్కడ ఖాళీగా ఉన్నాను...స్కూల్లలో, కాలేజీలలో చదివి, చదివి నేర్చుకొని, చదువు పూర్తవ్వగానే 
కోచింగ్ సెంటర్లలో ఆడి, ఓడి మెంటల్ అబిలిటీలు, రీజనీంగులని బట్టీలు బట్టి

చిన్నపాటి ఉద్యోగం సంపాదించి చూసే సరికి వయసయిపోయి
మ్యారేజ్ బ్యూరోలలో బయోడేటాలు నమోదుచేసుకొని
నెట్ లో చూసిన అమ్మాయిని పబ్బులో కలసి ఓకేచేసి,
ఒకింటి వాళ్ళయి, ఓ చంటిబిడ్డ చేతికి రాగానే,
వీడ్ని నేను పెంచెలేను బాబోయ్, కేర్ సెంటర్లో చేర్పించరాదా
అంటూ ఉద్యోగం చేసి అలసివచ్చిన భార్య అరుపులకు తట్టుకోలేక
వాడినో కేర్ సెంటర్లో పడేసి, ఏమైపోతుందో ఈ బాల్యం అంటూ అలోచిస్తూ
బాధపడూతూ, నా బతుకిలా ఎందుకు తగలడిందా అని అనుకుంటూ...

నా మెహం నేనెక్కడ ఖాళీగా ఉన్నాను గాక........

మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది -- అన్నమాచార్య సంకీర్తనలుDownload (G. Balakrishna Prasad)మూడేమాటలు మూడుమూండ్లు తొమ్మిది 
వేడుకొని చదువరో వేదాంత రహస్యము ||


జీవస్వరూపము చింతించి అంతటాను 
దేవుని వైభవము తెలిసి |
భావించి ప్రకృతి సంపదయిది యెరుగుడే 
వేవేలు విధముల వేదాంత రహస్యము ||


తనలోని  జ్ఞానము తప్పకుండా తలబోసి 
పనితోడ నందువల్ల భక్తినిలిపి |
మనికిగా వైరాగ్యము మరవకుండుతే 
వినవలసిన యట్టి వేదాంత రహస్యము ||


వేడుకతో నాచార్య విశ్వాసము కలిగి 
జాడల శరణాగతి సాధనముతో |
కూడి శ్రీవేంకటేశ్వరు కొలిచి దాసుడౌటే
వీడని బ్రహ్మానంద వేదాంత రహస్యము || 


May 15, 2012

మీకు ఈ మెయిల్ ఎలా వెళ్తుందో తెలుసా ?మనం పంపిన ఈ మెయిల్ ఎలా వెళ్తుందో తెలుసుకోవాలని ఉంటే ఈ లింకు చూడండి

అక్కడ ఉన్న start the history అనే బటన్ ను నొక్కండి....
--

May 13, 2012

మిక్కిలి నేర్పరి అలమేలుమంగ -- అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు
Download (G Balakrishna Prasad)


మిక్కిలి నేర్పరి అలమేలుమంగ |

 అక్కర దీరిచి పతినలమేలుమంగ ||


కన్నులనె నవ్వునవ్వి కాంతుని త ప్పక చూచి

మిన్నక మాటాడీనలమేలుమంగ |

సన్నలనె యాస రేచి జంకెన బొమ్మలు వంచి

అన్నువతో కొసరీని యలమేలుమంగ ||


సారెకు చెక్కులు నొక్కి సరుసనె కూచుండి

మేరలు మీరీ నలమేలుమంగ |

గారవించి విభునికి కప్పురవిడెమిచ్చి

హారతులె త్తీనదె అలమేలుమంగ ||

ఇచ్చకాలు సేసి సేసి యిక్కువలంటి యంటి

మెచ్చీనతని నలమేలుమంగ |

చెచ్చెర కౌఁగిటఁ గూడి శ్రీ వేంకటేశ్వరుని

అచ్చముగానురమెక్కీ నలమేలుమంగ ||


May 12, 2012

ఇక నా ఉనికేది చెలి


నా చెలి......
నువు నిదురవైతే, నేను ఓ కల
నువ్వు సంగీతం అయితే నేను  రాగం
నువ్వు నిప్పు అయితే నేను సెగ
నువ్వు మెరుపు అయితే నేను ఉరుము
నువ్వు ఉష్ణం అయితే నేను ఆవిరి
నువ్వు జనని అయితే నేను శిశువును
నువ్వు వాన అయితే నేను చినుకును
నువ్వు పాటవైతే నేను పల్లవి
నువ్వు ఆయువు అయితే నేను ఊపిరి
నువ్వు వెలుగువు అయితే నేను నీడనై ఎల్లవేళలా నీ వెన్నంటే ఉంటా.....
అదే నువ్వే చీకటైతే..... ఇక నేనెక్కడ ?


చదివి బతుకరో సర్వజనులు -- అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు
Download (G. BalaKrishna Prasad)చదివి బతుకరో సర్వజనులు మీరు 
కదిసి నారాయణాష్టాక్షర మిదియే ||


సాధించి మున్నుశుకుడు చదివినట్టిచదువు 
వేదవ్యాసులు చదివిన చదువు |
ఆదికాలపు వైష్ణవులందరి నోటి చదువు
గాదిలి నారాయణాష్టాక్షర మిదియే ||


సతతము మునులెల్ల చదివినట్టిచదువు 
వెత దీర బ్రహ్మ చదివిన చదువు |
జతనమై ప్రహ్లాదుడు చదివినట్టి చదువు 
గతిగా నారాయణాష్టాక్షర మిదియే  ||

చలపట్టి దేవతులు చదివినట్టిచదువు 
వెలయా విప్రు లు చదివేటి చదువు |
పలుమారు శ్రీ వేంకటపతి నామమై
భువి కలుగు నారాయణాష్టాక్షర మిదియే  ||

May 11, 2012

చిన్న ప్రేమ కధ   ఒక అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయి అంటే చాలా ఇష్టం ( ప్రేమ ). ఎప్పుడూ అతనుండే ప్రదేశాలకు వెళ్తూ అతన్నే చూస్తుండేది... అతనికీ ఆమె అంటే ఇష్టమే.. 
ఒకరోజు ఆ అమ్మాయి అతనికి ఐలవ్ ‍యూ అని చెప్పి.. తన లవ్ ని ప్రపోస్ చేసింది.. 
 అందుకు అతను నన్ను చూడకుండా, తలచుకోకుండా ఒక్కరోజు అంతా ఉండగలవా ? అప్పుడు నీ ప్రేమను అంగీకరిస్తాను అని చెప్పాడు.. 

ఆమె సరేనని ఒకరోజంతా అతని గురించి అలోచించకుండా భారంగా గడిపేసింది... 
మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే ఆమె అతని ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళగానే అక్కడ అంతా ఏడుపులు, జనాలు.. లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే జీవం లేకుండా ఉన్న అతని శరీరం కనపడింది.. 
అతనికి తెలుసు తన జీవితం ఇక మిగిలింది ఆ ఒక్కరోజే అని అందుకనే అలా చెప్పాడు.... చివరగా ఆమెకు ఒక ఉత్తరం కూడా రాసాడు..అందులో ఏం రాసుంది అంటే....
" ప్రియ నువ్వంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం.. కానీ నా జీవితం ఇక ఎంతో కాలం లేదు అని నాకు తెలుసు అందుకనే అలా చెప్పాను... నన్ను చూడకుండా,తలచుకోకుండా ఒక రోజంతా ఉండగలిగావు కదా.. అలానే నీ జీవితం అంతా సుఖంగా గడిపేయ్... నువ్వు సుఖంగా ఉండడమే నాకు కావాలి.....నీ సంతోషమే నేను కోరుకొనేది......" అని

May 9, 2012

నీ చిరునవ్వే నా గమ్యం నేస్తం


ఓ నేస్తం...

భారమైన నా హృదయానికి ఓదార్పు నీ స్నేహం
అశాంతితో నిండిన నా మనసుకు ఆదరింపు నీ స్నేహం
ఆవేదనతో రగులుతున్నప్పుడు ఓ చల్లని పలకరింత నీ స్నేహం
ప్రవాహంలా జాలువారే నా కన్నీటికి ఓ అడ్డుకట్ట నీ స్నేహం
అలసిన నా కన్నులలో కమ్మని కల నీ స్నేహం


అస్తమిస్తున్న నా జీవితానికి వెలుగునుచూపిన సూర్య కిరణం నీవు


అందుకే  ఓ నేస్తం నీ చిరునవ్వే నా గమ్యం

నా పెదవులపై ఈ దరహాసం విరిసిందీ నీ కోసమే..
కానీ నా నవ్వుకూ నీ నవ్వుకూ చిన్న తేడా ఉంది నేస్తం


నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు నవ్వుతావు
నేను నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు నవ్వుతాను


కమ్మని కలల్లా క్షణకాలమే మిగిలే ఈ జీవితంలో నాకు మిగిలిన ఒకే ఒక గుర్తువునీవు....
నన్ను మరు(విడు)వకు  నా నేస్తం ఎన్నటికీ....
మిగిలిపోతా నీ స్నేహం అనే సముద్రంలో ఒక బిందువులా..............


--సాయిఇందులోన గల సుఖము ఇంతే చాలు -- అన్నమాచార్య సంకీర్తనలుDownload (G Balakrishna Prasad)

ఇందులోన గల సుఖము ఇంతే చాలు మాకు
ఇందు వెలియైన సిరులేమియూ నొల్లము ||


ఆది దేవునచ్యుతు సర్వాంతరాత్ముకుని
వేదవేద్యు కమలాక్షు విశ్వపూర్ణుని |
శ్రీదేవు హరిని ఆశ్రిత పారిజాతుని
అదిగొని శరణంటిమి అన్యము మేమొల్లము ||


పరమాత్ము పరిపూర్ణు భవ రోగవైద్యుని
మురహరు గోవిందుని ముకుందుని  |
హరి పుండరీకాక్షు అనంతుని అభవుని
పరగ నుతించితిమి పరులనేమొల్లము  ||అనుపమ గుణ దేహుని అణురేణు పరిపూర్ణు
ఘనుని చిరంతనుని కలిభంజనుని |
దనుజాంతకుని సర్వ ధరు శ్రీవేంకటపతిని
కని కొలిచితిమి యేగతులు నేమొల్లము ||


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...